“Always Practice, Always Learn from Mistakes” [TH]

“Always Practice, Always Learn from Mistakes” เป็นประโยคที่ผมมักจะได้รับการสอนอยู่ตลอดมาจากอาจารย์มานพ ตั้งแต่ได้สมัครเข้าสู่ชมรม EIC (Engineer Innovator Club) ของคณะวิศวะ จุฬาฯ  อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม EIC นี้ และเป็นอาจารย์ยังเป็นคนที่ผมรักและนับถือมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิต ในตอนแรกที่ผมฟังประโยคนี้ เป็นเวลาเดียวที่ผมเริ่มต้นเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรก ผมไม่ค่อยจะเข้าใจและเห็นความสำคัญเท่าไหร่นัก และเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อและเหนื่อยกับการที่ต้องมาทดสอบบ่อยๆกับโปรเจคหรือไอเดียที่สร้างเสร็จแล้ว แค่ครั้งสองครั้งก็น่าจะเพียงพอแล้ว เอาเวลาไปคิดอย่างอื่นจะดีเสียกว่า จนกระทั่งถึงวันแข่งขันครั้งแรก ปัญหาที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดก็รุมกันเกิดซะวันนี้วันเดียว ไม่ว่าจะโปรแกรมเกิด error โดยไม่รู้สาเหตุ บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ไหม้ […]

Read Article →